harta yang tercantum di spt tahunan

jadi saya sudah mencantumkan harta saya di spt tahunan 2014, cuma di spt tahunan 2015 saya lupa mencantumkannya kembali, dan harta saya dimasukkan kehitungan amnesty. padahal inti dari tax amnesty kan melaporkan harta yang belum pernah dilaporkan di spt pph, menurut undang undang tax amnesty memang harta terakhir itu spt 2015 tetapi menurut harfiah nya kan harta saya sudah pernah ...