APAKAH DIKENAKAN PAJAK HARTA YANG TELAH TERSIMPAN SATU TAHUN?

Saya ingin menanyakan Apakah HARTA yang telah tersimpan dalam satu tahun akan dikenakan pajak? Harta berupa Tabungan, Saham, Emas, Properti. Seperti yang diketahui, dalam islam ada yang namanya ZAKAT dan setiap tahunnya dikenakan atas Zakat harta yang tersimpan selama satu tahun sebanyak 2.5%. Dalam pajak apakah tetap dikenakan? dan jika iya berapa persen dan jika tidak mengapa? Terima kasih 🙂 ...